Tổng quan thị trường ngày 24.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đã có cú rút chân khá tốt từ $25k8 lên $26k8 cùng lúc khi chỉ số DXY (https://allinstation.com/dxy-la-gi/) giảm mạnh.
  • Hiện BTC đang quay về giao dịch tại vùng $26k3, các Altcoin hồi phục khiến toàn thị trường xanh nhẹ.
  • Có lẽ giá DXY đã chạy trước thời điểm diễn ra hội nghị Jackson Hole (https://allinstation.com/jackson-hole-tuan-nay-luu-y-gi/) sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $DYDX (+10.0%)
  • $FXS (+8.8%)
  • $SUI (+7.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • LSD/ LSD-Fi: $PENDLE, $FXS
  • Layer 1: $SUI, $CTK, $SOL…

admin