Tổng quan thị trường ngày 24.05

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,183 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 34.2 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 50 ➡️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC tiếp tục giữ mức tăng ở giá $27k1, trước đó đã pump lên $27k5 tầm trưa hôm qua.
 • BTC.D cũng sideway ở mức 44.5%.
 • Các China coin vẫn là các altcoin tăng tốt nhất thị trường.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $KAVA (+12.7%)
 • $RDNR (+10.1%)
 • $TON (+9.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • China coin: $KEY, $LINA, $IRIS
 • GameFi: $HIGH, $MAGIC, $IMX

📌 Trader thanh lý:

 • 49 triệu USD trong 24h qua.
 • 62% là lệnh Short.

admin