Tổng quan thị trường ngày 24.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sau khi điều chỉnh mạnh xuống $38k5 đã bật tăng trở lại $40k, hoàn toàn fill gap CME 39k-40k.
  • Altcoin cũng đang hồi nhẹ trở lại, số ít Altcoin mới và lớn có sự tăng trưởng.
  • Hơn 63 triệu đô stablecoin được rút ra (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $BLUR (+13.6%)
  • $SUI (+10.1%)
  • $TAO (+7.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Cosmos Ecosystem: $SEI, $TIA
  • Layer 1: $SUI, $APT, $AVAX

admin