Tổng quan thị trường ngày 23.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục giai đoạn sideway biên độ hẹp của mình, tạo ra khoảng thời gian khó khăn cho toàn bộ thị trường.
  • Thị trường ảm đạm tạo tâm lý sợ hãi trong giao dịch của các nhà đầu tư.
  • Mặc thị trường ảm đạm, đêm qua gas fee của ETH đã vượt mức 100 gwei do sự kiện mở lại pool restaking của EigenLayer (https://t.me/HCCapital_Channel/11984).

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $RUNE (-11.0%)
  • $FXS (-7.1%)
  • $MKR (-6.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Low cap: $UNFI, $TRU, $BTS

admin