Tổng quan thị trường ngày 23.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,210 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 47.2 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 65 ➡️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC sideway ở quanh mức 30k, đã có lúc tạo râu ở giá 29k5.
 • Phần lớn altcoin đã điều chỉnh khi BTC giảm nhẹ sau 1 ngày tăng mạnh -> BTC.D tăng.
 • Có 100 triệu USD Stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $FLOW (-11.2%)
 • $SUI (-6.9%)
 • $STX (-6.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Polkadot Ecosystem: $ACA, $GLMR

📌 Trader thanh lý:

 • 95 triệu USD trong 24h qua.
 • 65% là lệnh Long.

admin