Tổng quan thị trường ngày 23.05

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,178 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 28.7 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 50 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC phần lớn Sideway quanh $26k8, mới tăng vọt lên $27k 1 tiếng trước.
 • BTC.D quanh 44.4%, thấp hơn hôm qua khi thị trường hồi phục.
 • Altcoin hồi phục theo BTC, đặc biệt là các China coin.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $CFX (+12.5%)
 • $NEO (+7.6%)
 • $KAVA (+5.7%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • China coin: $CFX, $ACH, $LINA
 • GameFi: $ALICE, $HIGH

📌 Trader thanh lý:

 • 37 triệu USD trong 24h qua.
 • 67% là lệnh Short.

admin