Tổng quan thị trường ngày 23.02

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway trong vùng giá $51k3 đến $52k2.
  • Thị trường phủ sắc xanh với rất nhiều altcoin tăng mạnh.
  • Tâm lý thị trường tốt hơn, BTC.D tiếp tục xu hướng giảm.
  • Hơn 46 triệu đô stablecoin được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $WLD (+15.1%)
  • $FIL (+14.5%)
  • $STRK (+14.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • AI: $WLD, $IQ, $NFP…
  • Layer 2: $CELO, $STRK…
  • Metaverse: $ALICE, $VANRY…

admin