Tổng quan thị trường ngày 23.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC không giữ vững được mốc giá $40k, đã suy giảm về $39k4 sau gần 50 ngày ở trên vùng giá $40k.
  • Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này có thể đến từ áp lực xả của quỹ Grayscale khi phải bán BTC để trả tiền cho nhà đầu tư.
  • Thị trường đã thanh lý hơn 238 triệu đô, trong đó chiếm đa phần là vị thế Long.
  • Hơn 61 triệu đô được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $ASTR (-9.1%)
  • $HNT (-7.5%)
  • $FLOW (-7.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Fan Token: $SANTOS, $PORTO, $LAZIO

admin