Tổng quan thị trường ngày 22.09

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC rụng xuống vùng $26k3, hiện đang hồi lại ở $26k6. Biến động thị trường xảy ra do phát biểu của FED sau thông báo lãi suất (https://t.me/HCCapital_Channel/12270) vào hôm qua.
  • Altcoin hầu hết đều dump theo BTC.
  • Có hơn 67 triệu đô stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $IMX (-10.1%)
  • $EGLD (-6.6%)
  • $FLOW (-5.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Nhóm token chỉ có cặp $BUSD: $GFT, $IQ, $CREAM

admin