Tổng quan thị trường ngày 22.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway, giao dịch trong biên độ hẹp từ $26k – $26k2 ngày thứ 3 liên tiếp.
  • Thị trường ám đảm, bi quan sau khi xuất hiện nhiều tin FUD của BNB và Binance (liên quan đến lượng BNB bị hack (https://allinstation.com/250-trieu-do-bnb-dang-tren-da-bi-thanh-ly/) và Binance tạm ngừng nạp rút Euro (https://allinstation.com/binance-tam-ngung-nap-rut-euro-thong-qua-ngan-hang-chau-au/)), $BNB liên tục giảm.
  • Lượng lớn wstETH và stETH được nạp vào các ví Smart Money (https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings) (có lẽ để chuẩn bị cho việc Restaking trên EigenLayer (https://allinstation.com/eigenlayer-la-gi/) tối nay)

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $SUI (-6.2%)
  • $XDC (-5.4%)
  • $SHIB (-5.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Fan Token: $ALPINE, $PORTO…

admin