Tổng quan thị trường ngày 22.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,122 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 66.1 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 65 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC tiếp tục tăng mạnh tạo râu nến lên $30k8 nhưng đã điều chỉnh.
 • BTC.D vẫn tiếp tục tăng cao, Altcoin có những nhịp phục hồi để bắt kịp đà tăng của BTC.
 • Toàn thị trường hưng phấn, mọi chỉ số như vốn hoá thị trường, volume giao dịch và tâm lý F&G đều tăng.
 • 191 triệu USD stablecoin được đẩy lên các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $PEPE (+41.8%)
 • $BCH (+29.6%)
 • $CFX (+17.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Meme: $PEPE, $FLOKI
 • BTC-Fi: $BCH, $STX

📌 Trader thanh lý:

 • 208 triệu USD trong 24h qua.
 • 75% là lệnh Short.

admin