Tổng quan thị trường ngày 22.05

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,160 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 23.1 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 49 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • Nến tuần đóng 1 cây nến đỏ lần thứ 3 liên tiếp.
 • BTC điều chỉnh tạo râu ở giá $26k5, hiện đang được giao dịch ở $26k6 (ảnh hưởng do FUD từ cụ Biden (https://t.me/HCCapital_Channel/11254)).
 • BTC.D vẫn sideway.
 • Thị trường ảm đạm khi volume giao dịch giảm vào các ngày cuối tuần.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $HEX (-22.5%)
 • $PEPE (10.5%)
 • $INJ (-8.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Không xuất hiện dòng tiền nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

 • 53 triệu USD trong 24h qua.
 • 86% là lệnh Long.

admin