Tổng quan thị trường ngày 22.02

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục có xu hướng điều chỉnh, giảm nhẹ xuống vùng giá $51k.
  • Altcoin cũng bị ảnh hưởng theo BTC, đa số đều bị điều chỉnh làm thị trường chìm trong sắc đỏ.
  • Tâm lý thị trường bớt FOMO hơn.
  • Hơn 135 triệu đô stablecoin được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $AGIX (+21.5%)
  • $SC (+14.5%)
  • $GRT (+10.4%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • AI: $AGIX, $WLD

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *