Tổng quan thị trường ngày 22.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway tại vùng giá $41k trong những ngày cuối tuần, vẫn chưa rõ xu hướng tiếp theo.
  • Altcoin cũng sideway theo BTC, chỉ một vài altcoin có mức tăng, phần lớn điều chỉnh theo BTC.
  • Hiện tại đang là giai đoạn tương đối khó chịu của market khi sóng đã nhẹ dần khi độ FOMO từ tin tức ETF nguội bớt và bias dân châu Á cashout chuẩn bị cho Tết.
  • Hơn 116 triệu đô stablecoin được rút ra (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $CHZ (-8.7%)
  • $SEI (-7.8%)
  • $DOGE (-6.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • LSD/ LSD-Fi: $FIS, $PENDLE, $FXS

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *