Tổng quan thị trường ngày 21.12

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC bật tăng lên mức kháng cự quan trọng $44k2 nhưng không duy trì được lâu và giảm về vùng $43k4.
  • Để tăng qua được vùng kháng cự này BTC cần có được những động lượng mạnh hơn.
  • BTC.D có dấu hiệu tăng trở lại.
  • BTC tăng làm cho đa số các altcoin tăng trở lại.
  • Hơn 192 triệu đô stablecoin được nạp vào (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $STX (+18.7%)
  • $FTM (+14.2%)
  • $IMX (+12.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer 1: $FTM, $AVAX, $SOL
  • Bitcoin ecosystem: $STX, $RIF

admin