Tổng quan thị trường ngày 21.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,172 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 49.4 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 59 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC tăng mạnh 7%, lên mốc $29k.
 • Sắc xanh bao phủ khắp cả thị trường, tuy nhiên BTC.D liên tục tăng cao => Altcoin chỉ tăng nhẹ và không theo kịp BTC.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $STX (+20.6%)
 • $CFX (+19.5%)
 • $OP (+16.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • BTC-Fi: $STX, $RIF
 • China Coin: $CFX, $ACH

📌 Trader thanh lý:

 • 153 triệu USD trong 24h qua.
 • 78% là lệnh Short.

admin