Tổng quan thị trường ngày 21.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC hồi phục mạnh, nến ngày đóng xanh full thân bằng với cây nến xả của hai hôm trước.
  • Thị trường tiếp tục quay lại cơn fomo, các altcoin đều hồi rất tốt, gần về mốc trước khi dump.
  • Hơn 490 triệu đô được nạp vào các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $FLOKI (+36.9%)
  • $AXL (+35.3%)
  • $PEPE (+21.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Solana Ecosystem: $JUP, $PYTH
  • MEME: $FLOKI, $PEPE
  • Layer 2: $AEVO, $SKL, $IMX

admin