Tổng quan thị trường ngày 20.06

📊Market Stats

  • Vốn hóa thị trường: 1,116 tỷ USD ⬆️
  • Volume 24h: 29.9 tỷ USD ⬇️
  • Chỉ số F&G: 49 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tăng nhẹ lên vọt lên mức $27k1 nhưng tạo râu, hiện đang được giao dịch ở giá $26k9.
  • BTC tăng nhưng ETH/BTC giảm cho thấy các Altcoin hồi phục nhưng chưa theo kịp BTC -> BTC.D tăng.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $SUI (+11.1%)
  • $KAS (+9.7%)
  • $STX (+8.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Dòng tiền được phân phối đa dạng, không có một mảnh ghép nào nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

  • 57.2 triệu USD trong 24h qua.
  • 56% là lệnh Short.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *