Tổng quan thị trường ngày 20.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đã điều chỉnh về lại vùng $61k5, lực hồi yếu.
  • Sáng sớm hôm nay tiếp tục có thêm $1B USDT được mint.
  • Chỉ có một số top coin nền tảng hồi phục, các altcoin khác đều đang giảm.
  • Hơn 600 triệu đô stablecoin được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $JUP (-12.8%)
  • $AVAX (-10.6%)
  • $WLD (-10.4%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • MEME: $BOME, $PEPE
  • Layer 1: $FTM, $SUI, $APT
  • Layer 2: $OP, $STRK

admin