Tổng quan thị trường ngày 20.02

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC chạy sideway trong khung giá $51k đến $52k.
  • ETH tăng sắp chạm mốc $3k trở lại trong bối cảnh cập nhật Dencun tới gần.
  • Nhiều Altcoin tăng trên market khiến Dom giảm trong hôm qua nhưng hiện tại bắt đầu điều chỉnh nhẹ.
  • Hơn 136 triệu đô stablecoin được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $AR (+22.0%)
  • $FET (+20.2%)
  • $FIL (+19.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • AI: $WLD, $FET…
  • DePin: $FIL, $STORJ…
  • GameFi: $VANRY, $XAI…

admin