Tổng quan thị trường ngày 2.1

📌 Diễn biến giá 24h:

  • Sau tin lãi suất giữ nguyên (https://t.me/HCCapital_Channel/12731) vào đêm hôm qua, BTC tăng từ $34k -> $35k5.
  • Thị trường xanh đồng loạt, nhiều altcoin tăng cùng BTC, BTC.D tăng theo.
  • Hơn 173 triệu được nạp lên (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $MANA (+15.8%)
  • $UNI (+15.4%)
    -$NEAR (+14.5%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Solana Ecosystem: $RAY, $FIDA
  • DEX: $SUSHI, $UNI, $CAKE
  • Metaverse: $MANA, $LOKA, $SAND

admin