Tổng quan thị trường ngày 2.06

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,177 tỷ USD 🔽
 • Volume 24h: 35.3 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 50 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC tiếp tục trong trend giảm ngắn hạn, hiện đang giao dịch ở giá 26k8.
 • Thị trường khá nhàm chán và không có nhiều biến động.
 • Nhiều altcoin bị điều chỉnh theo BTC.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $GRT (-7.8%)
 • $GT (-7.3%)
 • $SUI (-5.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • HongKong Narrative: $LINA, $KEY, $MDT
 • Fan token: $BAR, $OG

📌 Trader thanh lý:

 • 72 triệu USD trong 24h qua.
 • 73% là lệnh Long.