Tổng quan thị trường ngày 19.05

Market Stats
– Vốn hóa thị trường:
 1,169 tỷ USD

– Volume 24h: 37.1 tỷ USD

– Chỉ số F&G: 48

 Diễn biến giá 24h:
– BTC rút râu xuống vùng $26k4, hiện đang hồi & giao dịch ở giá $26k8 (“kỷ niệm” 2 năm từ ngày đổ máu 19/5/2021).
– Nhiều altcoin bị điều chỉnh theo BTC.
– Các chỉ như số vốn hoá, khối lượng giao dịch và tâm lý thị trường đều giảm.

 Tăng/Giảm mạnh nhất:
$LDO (-8.2%)
$AXS (-5.5%)
$SUI (-5.0%)

 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Không xuất hiện dòng tiền nổi bật.

 Trader thanh lý:
– 86 triệu USD trong 24h qua.
– 74% là lệnh Long.

admin