Tổng quan thị trường ngày 19.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục điều chỉnh mạnh từ $42k8 xuống $40k6 với nghi vấn Grayscale bán BTC ra (https://x.com/WuBlockchain/status/1747997227606564941?s=20).
  • Altcoin cũng bắt đầu điều chỉnh theo BTC.
  • Hơn 104 triệu đô stablecoin được rút ra (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $HNT (-15.4%)
  • $SUI (-10.8%)
  • $CHZ (-9.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường điều chỉnh nên không xuất hiện dòng tiền nổi bật.

admin