Tổng quan thị trường ngày 18.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đóng cây nến tuần Doji đỏ sau chuỗi tuần tăng liên tục.
  • Giá BTC bị điều chỉnh mạnh từ $73k xuống $64k sau đó hồi phục lại mức hiện tại là $68k.
  • $SOL ngược sóng, lấy top 4 marketcap của $BNB; meme hệ Solana hưởng lợi nhiều nhờ dư địa của $BOME.
  • Hệ AI phục hồi và tăng mạnh so với các Altcoin khác.
  • Hơn 61 triệu đô được nạp vào các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $WIF (+30.3%)
  • $NEAR (+24.1%)
  • $RNDR (+22.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Meme: $WIF, $SHIB
  • AI: $RNDR, $AI, $FET

admin