Tổng quan thị trường ngày 17.05

Market Stats
– Vốn hóa thị trường:
 1,180 tỷ USD

– Volume 24h: 31.9 tỷ USD

– Chỉ số F&G: 50

 Diễn biến giá 24h:
– BTC điều chỉnh nhẹ rồi tiếp tục sideway trong vùng giá $26k8 – $27k1.
– Khối lượng giao dịch và vốn hoá thị trường giảm.
– BTC.D vẫn giữ ở mức quanh 47%.
– Tâm lý nhà đầu tư đã giảm nhẹ.

 Tăng/Giảm mạnh nhất:
$CFX (+11.1%)
$RDNR (+10.6%)
$MANA (+9.3%)

 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Hongkong Narrative:$ACH, $CFX, $LINA
Metaverse: $HIGH, $MANA, $SAND

 Trader thanh lý:
– 42.19 triệu USD trong 24h qua.
– 59% là lệnh Short.

admin