Tổng quan thị trường ngày 16.05

Market Stats
– Vốn hóa thị trường:
 1,172 tỷ USD

– Volume 24h: 36.8 tỷ USD

– Chỉ số F&G: 54

 Diễn biến giá 24h:
– BTC sideway trong vùng giá $26k9 – $27k4.
– Thị trường không mấy sôi động khi volume giao dịch khá thấp.
– BTC.D đang giao động quanh 44.5%.

 Tăng/Giảm mạnh nhất:
$HEX
$LDO (Nâng cấp Lido V2)
$XRD

 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
LSD:$LDO, $FXS, $FIS
GameFi:$YGG, $LOKA

admin