Tổng quan thị trường ngày 15.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC không có biến động mạnh, trong 24h qua chỉ có cú di chuyển được lên vùng giá $29k7 rồi giảm mạnh xuống $29k2.
  • Biến động giá được cho là có liên quan tới Michael Burry đang thực hiện 1 lệnh big short bên chứng khoán (https://www.thestreet.com/investing/the-big-short-michael-burry-makes-big-bet-against-the-market) lên tới cả tỷ USD.
  • Hiện BTC đang được giao dịch ở $29k3.
  • Một vài altcoin có mức hồi nhẹ.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $HBAR (+9.4%)
  • $RUNE (+8.8%)
  • $CFX (+7.4%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • MEME: $PEPE, $FLOKI
  • Wallet: $SFP, $TWT
  • Lowcap: $BADGER, $PHA, $BAKE

admin