Tổng quan thị trường ngày 14.03

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC đang sideway ở vùng giá $72k, tạm thời chưa có nhiều biến động.
 • BTC câu Short gần thời điểm nâng cấp Dencun diễn ra.
 • ETH có dấu hiệu underperform so với BTC, ETH/BTC giảm trong ngày hôm qua.
 • Hệ sinh thái Solana tiếp tục tăng mạnh với nhiều token trong top gainer.
 • Hơn 290 triệu đô được nạp lên các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $WIF (+30.2%)
 • $JUP (+16.1%)
 • $BNB (+15.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Solana Ecosystem: $WIF, $JUP
 • BNB Ecosystem: $CAKE, $BNB
 • Meme: $WIF, $BONK, $PEPE
  ….

admin