Tổng quan thị trường ngày 13.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • Sau 1 thời gian sideway khung 1h, BTC điều chỉnh xuống câu Short và tạo râu ở mức giá $68k6 sau đó hồi trở lại vùng giá $72k.
  • Những pha rút râu nhanh này của BTC đã diễn ra nhiều lần trong 1 tuần qua.
  • Altcoin cũng đã giảm nhẹ theo BTC, tuy nhiên một số altcoin có mức hồi tốt.
  • Hơn 370 triệu đô được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $TON (+25.8%)
  • $NEAR (+22.4%)
  • $INJ (+18%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Avalanche Ecosystem: $QI, $JOE, $AVAX
  • Layer 1: $ACA, $NEAR, $INJ

admin