Tổng quan thị trường ngày 12.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC lập ATH mới mọi thời đại, chính thức vượt mức giá $72k8.

– Toàn bộ thị trường phủ sắc xanh, một số altcoin cũng có đỉnh mới.

  • Hơn 80 triệu đô được rút ra các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $TON (+24.8%)
  • $FLOW (+19.6%)
  • $LTC (+19.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer 2: $METIS, $CELO…
  • Layer 1: $AVAX, $FLOW…
  • Polkadot Ecosystem: $REEF, $GLMR

admin