Tổng quan thị trường ngày 11.09

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục đóng nến tuần với cây nến Doji lưỡng lự giống tuần trước.
  • Giá vẫn trong xu hướng giảm ngắn hạn, chỉ di chuyển trong biên độ nhỏ từ $25k3 đến $26k4.
  • Thị trường đang trong giai đoạn rất thiếu thanh khoản, dường như đang được nén lại chờ 1 big news sắp tới.
  • Altcoin đang bị xả nhiều, nhiều đồng đã giảm hơn 10% sau 2 ngày cuối tuần.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $XRD (-7.9%)
  • $GALA (-7.7%)
  • $APE (-7.4%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Fan token: $ALPINE, $PORTO

admin