Tổng quan thị trường ngày 11.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục giảm xuống vùng giá $29k4, toàn bộ thị trường ảm đạm, thậm chí sắc đỏ đang áp đảo mặc dù tin tức CPI tốt (thấp hơn dự báo) (https://t.me/HCCapital_Channel/11886).
  • Volume 24h giảm so với hôm qua chỉ còn 30 tỷ đô.
  • 194 triệu USD stablecoin đã được rút khỏi các sàn giao dịch (Nansen (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master))

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $KAS (-7.2%)
  • $GMX (-7.2%)
  • $APT (-5.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • GameFi: $MC, $SLP, $ILV

admin