Tổng quan thị trường ngày 10.08

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC không giữ vững được vùng $30k, bị giảm nhẹ xuống vùng $29k6 vào tối qua.
  • Nhiều altcoin cũng “đỏ” sau khi BTC điều chỉnh, một số đồng vẫn xanh nhờ tin tốt.
  • Hơn 20 triệu đô stablecoin được nạp lên các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $RPL (15.8%)
  • $APT (+11.9%) (Có tin hợp tác với Microsoft)
  • $LDO (+4.0%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • LSD: $RPL, $LDO
  • LayerZero Ecosystem: $STG, $HFT

admin