Tổng quan thị trường ngày 1.12

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC di chuyển sideway trong khung giá $37k5 – $38k5, đóng nến tháng xanh thứ 3 liên tiếp.
  • BTC cần phá qua được vùng cản $38k để tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới.
  • Hơn 50 triệu đô được nạp lên (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $TAO (+16.9%)
  • $WEMIX (+10.6%)
  • $TIA (+8.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Binance Launchpad: $PERL, $INJ, $ID

admin