Tổng quan thị trường ngày 09.08

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,231 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 58.4 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 50 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC bật tăng mạnh lên $30k2 sau khi giá xuống vùng $28k7, có lẽ giá chạy trước tin CPI tối 10/8 tới.
 • Hiện BTC đang được giao dịch ở móc $29k8, Altcoin được dịp phục hồi khá tốt.
 • BTC.D cũng bật tăng mạnh sau khi BTC quay lại giá $30k.
 • Hơn 250 triệu đô stablecoin được nạp lên các sàn giao dịch trong 24h qua (Nansen (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master)).

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $PEPE (+7.8%)
 • $SHIB (+7.6%)
 • $SOL (+6.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Meme: $PEPE, $SHIB

📌 Trader thanh lý:

 • 82 triệu USD trong 24h qua.
 • 79% là lệnh Short.

admin