Tổng quan Thị trường ngày 09.05

Market Stats
– Vốn hóa thị trường:
 1,191 tỷ USD

– Volume 24h: 54.7 tỷ USD

– Chỉ số Tham lam & Sợ hãi: 51

BTC tiếp tục xu hướng giảm ngắn hạn, tạo râu ở vùng $27k3 và hiện đang được giao dịch ở giá $27k6. Vốn hoá thị trường bốc hơi gần 3%, tâm lý thị trường không còn tham lam như trước nữa mà đã trở về mức “Trung lập”.

 Các altcoin đều bị điều chỉnh theo BTC, sắc đỏ phủ gần như khắp thị trường. Giảm nhiều nhất là các đồng altcoin như $PEPE, $WOO, $CFX

 Thị trường điều chỉnh nên trên Binance không xuất hiện mảnh ghép thu hút dòng tiền nào nổi bật.

 Trong 24h đã có hơn 152 triệu USD bị thanh lý với hơn 79% trong số đó là các lệnh Long

admin