Tổng quan thị trường ngày 09.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC liên tục phá đỉnh mới đã vượt mức $47k khi thời hạn đưa ra quyết định với BTC Spot ETF đến gần, đóng nến ngày trên $46k9.
  • Giá có thể đã chạy trước tin duyệt Bitcoin Spot ETF vào ngày mai.
  • Toàn bộ thị trường xanh trở lại, các altcoin hồi phục, một số altcoin tăng mạnh.
    Tâm lý trên thị trường trở về “Cực kỳ tham lam”, giống với giai đoạn U0trend 2021.
  • Hơn 38 triệu đô stablecoin được nạp vào (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $ASTR (+26.2%)
  • $HEX (+21.8%)
  • $ICP (+20.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • BTC Eco: $RIF, $T, $STX…

admin