Tổng quan thị trường ngày 08.09

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC đang có sự hồi phục từ $25k6 lên $26k3 mà không có lí do rõ ràng.
  • Hầu như thị trường xanh trở lại, nhiều altcoin bật tăng nhưng không thật sự quá mạnh, BTC.D tăng.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $XDC (+6.0%)
  • $RLB (5.8%)
  • $RNDR (+5.3%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • BNB Chain Ecosystem: $XVS, $FARM
  • Layer 1: $KDA, $SEI

admin