Tổng quan thị trường ngày 08.08

📊Market Stats

  • Vốn hóa thị trường: 1,206 tỷ USD ⬆️
  • Volume 24h: 40 tỷ USD ⬆️
  • Chỉ số F&G: 54 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC có 1 pha “diễn kịch” tối qua khi dump liền 500 giá xuống mốc $28k7, hầu như toàn thị trường điều chỉnh theo.
  • Hơn 143 triệu đô stablecoin bị rút ròng ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua (Nansen (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master)), lượng stablecoin trên các sàn đã giảm hơn 30% (10 tỷ USD) từ đầu năm nay.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $BCH (+7.5%)
  • $HBAR (+5.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Không có sự tập trung dòng tiền trong ngày hôm nay.

📌 Trader thanh lý:

  • 90 triệu USD trong 24h qua.
  • 71% là lệnh Long sau pha dump tối qua.

admin