Tổng quan thị trường ngày 08.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC sideway trong vùng giá $43k, dù đóng nến tuần xanh nhưng có những râu nến quét giá mạnh nên Altcoin không tăng đc nhiều hoặc đều chỉnh 15-20%.
  • TOTAL3 giảm và BTC.D tăng, altcoin đang bị “hút máu”.
  • Đây sẽ là tuần khá nhạy cảm với các tin tức về Bitcoin Spot ETF.
  • Hơn 225 triệu đô stablecoin được nạp vào (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $ASTR (-17.2%)
  • $MINA (-12.9%)
  • $AXS (-11%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • GameFi: $DEGO, $GMT

admin