Tổng quan thị trường ngày 07.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,213 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 59.5 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 55 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC đã có cú pump dump liên tục sau khi đột ngột tăng mạnh lên mốc $31k5 rồi dump về tạo râu ở $29k7.
 • Tổng vốn hoá thị trường giảm hơn 1.5%.
 • Nhiều altcoin “đi bụi”, BTC.D liên tục tăng cao.
 • Có 137 triệu USD Stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $FTM (-10.3%)
 • $APE (-7.8%)
 • $LDO (-6.8%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường điều chỉnh nên không xuất hiện dòng tiền nào nổi bật.

📌 Trader thanh lý:

 • 170 triệu USD trong 24h qua.
 • 69% là lệnh Long.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *