Tổng quan thị trường ngày 06.09

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục di chuyển trong biên độ hẹp từ $25k5 đến $25k9.
  • Xu hướng vẫn sẽ tiếp tục giảm trong ngắn hạn đối với BTC và Altcoin.
  • Gần đây thị trường chưa có trend gì mới để thu hút dòng tiền đổ vào.
  • Đang có lượng lớn 255k ETH (~400M) được rút ra khỏi sàn, lần cuối có động thái tương tự là 01/06/23, trước khi BTC sập mạnh (nghi vấn sắp có biến gì chăng)

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $KAS (+7.7%)
  • $XRD (+6.3%)
  • $NEO (+5.1%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Seed Tags: $PERP, $FLM, $DODO
  • Metaverse: $TLM, $BURGER, $ALICE

admin