Tổng quan thị trường ngày 06.07

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,230 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 40.7 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 56 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC điều chỉnh giảm nhưng vẫn nằm trong vùng sideway $30k -> $31k3.
 • BTC giảm, Altcoin giảm mạnh hơn -> BTC.D tăng
 • Sắc đỏ phủ khắp thị trường.
 • Số liệu về stablecoin nạp rút (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) với các sàn giao dịch không đáng kể.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $BIT (-8.2%)
 • $KAS (-7.1%)
 • $MINA (-6.6%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:
Thị trường điều chỉnh, không xuất hiện dòng tiền nào nổi bật ngoại trừ các coin cũ lowcap như mấy ngày trước.

📌 Trader thanh lý:

 • 88 triệu USD trong 24h qua.
 • 79% là lệnh Long.

admin