Tổng quan thị trường ngày 05.03

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC tiếp tục áp sát ATH cũ $69K, đạt mức giá $68k6.
  • Altcoin có hiệu suất kém hơn hơn so với BTC.
  • Memecoin > coin công nghệ.
  • Hơn 180 triệu đô được rút khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $SHIB (+108.8%)
  • $XEC (+82.5%)
  • $BTT (+44.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Meme: $SHIB, $DOGE, $DOGE, $PEPE
  • BRC20: $SATS, $ORDI

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *