Tổng quan thị trường ngày 04.08

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,211 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 85.5 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 54 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC sideway trong biên nhỏ sau khi xuất hiện cây nến ngày Doji không rõ xu hướng.
 • Lượng volume 24h qua tăng đột biến.
 • Khác với mấy ngày trước, 24h qua có 583 triệu USD stablecoin được nạp lên các sàn giao dịch (Nansen (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master)). Lần gần nhất có xu hướng này là 12/06 (vùng BTC $25k)

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $PLS (+25.1%)
 • $XDC (+19.6%)
 • $HEX (+12.9%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • GameFi: $YGG, $ILV

📌 Trader thanh lý:

 • 46 triệu USD trong 24h qua.
 • 74% là lệnh Long.

admin