Tổng quan thị trường ngày 03.08

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,217 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 42.9 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 52 ⬇️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC dump nhẹ sau khi có tin FUD Binance và Bộ Tư pháp Mỹ.
 • BTC tạo râu ở $28k9, hiện đang hồi nhẹ lên $29k2.
 • Hầu hết các Altcoin điều chỉnh theo BTC.
 • 37 triệu USD Stablecoin được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua (Nansen (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master))

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $PLS (+88.3%)
 • $HEX (+27.5%)
 • $XDC (+15.7%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Layer 2: $CELO, $OP
 • Fan token: $PORTO, $BAR

📌 Trader thanh lý:

 • 65 triệu USD trong 24h qua.
 • 85% là lệnh Long.

admin