Tổng quan thị trường ngày 03.01

📌 Diễn biến giá 24h:

  • BTC lập mức giá ATH mới trong năm 2024 chạm mức $45k9.
  • BTC đóng nến ngày xanh, nhiều khả năng BTC sẽ tiếp tục tăng tiếp khi hạn phê duyệt Bitcoin ETF đang tới gần.
  • Thị trường fomo trở lại, nhiều altcoin có mức hồi phục mạnh nhưng phần lớn đang điều chỉnh theo BTC.
  • Hơn 410 triệu đô stablecoin được nạp vào (https://app.nansen.ai/) các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

  • $ASTR (+17.2%)
  • $MKR (+10.8%)
  • $CFX (+9.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

  • Layer 2: $SKL, $ARB
  • Binance Launchpool: $MAV, $SUI

admin