Tổng quan thị trường ngày 02.08

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,240 tỷ USD ⬆️
 • Volume 24h: 52.9 tỷ USD ⬆️
 • Chỉ số F&G: 53 ➡️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC bật tăng sau khi có tin Microstartegy đã mua thêm 467 BTC. (https://allinstation.com/microstrategy-tiep-tuc-mua-them-bitcoin/) và dự định mua thêm cả trăm triệu USD Bitcoin (https://allinstation.com/microstrategy-se-mua-them-hang-tram-trieu-usd-bitcoin/) nữa.
 • BTC có nến D rút chân đẹp tại $28k5, tăng hơn 1,400 giá lên $30k.
 • 106 triệu USD được rút ra khỏi các sàn giao dịch (Nansen (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master))

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $FXS (+11.7%)
  -$XDC (+11.6%)
 • $MKR (+9.2%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Algo-stablecoin: $FXS, $CRV
 • Old DeFi (từng giảm mạnh do FUD của CRV): $SUSHI, $MKR, $COMP

📌 Trader thanh lý:

 • 145 triệu USD trong 24h qua.
 • 50% là lệnh Long.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *