Tổng quan thị trường ngày 01.08

📊Market Stats

 • Vốn hóa thị trường: 1,221 tỷ USD ⬇️
 • Volume 24h: 33.6 tỷ USD ⬇️
 • Chỉ số F&G: 53 ⬆️

📌 Diễn biến giá 24h:

 • BTC đóng nến tháng là 1 cây nến đỏ trên $29k.
 • BTC biến động thấp, thị trường vẫn chưa có dòng tiền nào lớn để tăng mạnh trở lại.
 • 174 triệu USD stablecoin (https://pro.nansen.ai/stablecoin-master) được rút ra khỏi các sàn giao dịch trong 24h qua.

📌 Tăng/Giảm mạnh nhất:

 • $COMP (-14.6%)
 • $CRV (-11.9%)
 • $FXS (-10.0%)
 • $AAVE (-9.5%)

📌 Dòng tiền nổi bật trên Binance:

 • Low cap cũ: $ALPACA, $MLN, $AKRO
 • GameFi: $HIGH, $AXS, $IMX

📌 Trader thanh lý:

 • 39 triệu USD trong 24h qua.
 • 74% là lệnh Long.

admin